1. Jauno matemātiķu konkurss ar Profesora Cipariņa izaicinājumu (JMK) ir neklātienes matemātikas konkurss skolēniem līdz 9. klasei ieskaitot.
 2. Iepriekšēja pieteikšanās konkursam nav nepieciešama.
 3. Piedalīties drīkst sākot no jebkuras kārtas, kā arī var piedalīties tikai atsevišķās kārtās. Drīkst sūtīt arī tikai dažu uzdevumu risinājumus.
 4. Uzdevumi, atrisinājumi un skolēnu rezultāti tiek publicēti LU A. Liepas NMS mājas lapā.

 5. Mācību gada laikā tiek rīkotas 5 kārtas.
 6. Katrā kārtā risināšanai tiek piedāvāti 7 uzdevumi. 1.-5. uzdevums paredzēts skolēniem līdz 7. klasei, bet 8.-9. klašu skolēniem paredzēts 1.-7. uzdevums.
 7. Laureāti tiks noteikti klašu grupā līdz 7. klasei (ieskaitot) un 8.-9. klašu grupā.
 8. Katra uzdevuma risinājums tiek vērtēts ar 0-5 punktiem.
 9. Ja no vienas skolas vai klases tiks saņemti vairāki gandrīz vienādi darbi, darbu labotājiem ir tiesības tos apvienot vienā komandas darbā vai arī vienādos risinājumus nevērtēt, tas ir, ielikt 0 punktus.
 10. Konkursā var piedalīties gan individuāli risinātāji, gan komandas. Katrs skolēns drīkst piedalīties vai nu tikai individuāli, vai komandā.
 11. Komandā nedrīkst būt vairāk kā 5 dalībnieki. Vienā komandā drīkst būt vai nu skolēni līdz 7. klasei (ieskaitot), vai arī 8.-9. klašu skolēni. Komanda sev izvēlas nosaukumu, kuru mācību gada laikā nemaina.
 12. Katram uzdevumam drīkst iesūtīt ne vairāk kā vienu risinājuma variantu.
 13. Lai par risinājumu saņemtu maksimālo punktu skaitu, jāraksta ne tikai uzdevuma atbilde, bet arī pilns uzdevuma risinājums.
 14. Darbā pirmajā lappusē jānorāda
  1. individuāliem risinātājiem: savs vārds, uzvārds, skola, klase, matemātikas skolotājs (skolotājam norādiet gan vārdu, gan uzvārdu), telefons (ieteicams), kā arī konkursa nosaukums un konkursa kārta. (Šiem datiem NAV jāatvēl visa pirmā lappuse.) Paraugs.
  2. komandām: komandas nosaukums, katra dalībnieka vārds, uzvārds, skola, klase, matemātikas skolotājs (skolotājam norādiet gan vārdu, gan uzvārdu) un viens komandas kontakttelefons. (Šiem datiem NAV jāatvēl visa pirmā lappuse.) Paraugs.
 15. Darbus jaiesniedz elektroniski sadaļā Darbu iesniegšana līdz norādītā termiņa beigām (pēc termiņa darbu iesniegšanas forma vairs nebūs pieejama).
 16. Laureāti tiek noteikti gan katrā kārtā atsevišķi, gan kopvērtējumā pēc visās kārtās iegūto punktu kopsummas.
 17. Kopvērtējuma laureāti maija beigās tiek aicināti uz Apbalvošanas pasākumu Rīgā.