PCK individuālo risinātāju darbu iesniegšana

Lūgums precīzi ievadīt prasīto informāciju!
Lūdzu, pievienot savus uzdevumu risinājumus (kā tekstu vai attēlus), kas apkopoti PDF vai MS Word dokumenta veidā.
Uzmanību! Faila izmērs nedrīkst pārsniegt 30Mb un VISS risinājums jāpievieno vienā failā.