Nr. Datums Lekcijas
1. 30.10.2021.

Matemātiskā loģika (prof. Jānis Buls)

Matemātiskā indukcija (zin. asist. Guna Brenda Pogule), Video

Papilduzdevums no studentiem

Pārbaudes darba rezultāti

2. 04.12.2021.

Matemātiskā modelēšana (doktorante Laura Leja)

Izliektu funkciju nevienadības (laborants Emīls Kalugins)

3. 05.02.2022.

Tēma tiks precizēta (prof. Andrejs Cibulis)

Kur kļūda? (asoc. prof. Jānis Mencis)

4. 05.03.2022.

Tēma tiks precizēta (lekt. Leonora Pahirko)

Tēma tiks precizēta (Tiks precizēts)

5. 02.04.2022.

Paralēlā skaitļošana (laborants Dāvis Kalvāns)

Eilera metode (laborants Filips Kozirevs)

 

MMU nodarbības plāns:

10.30-12.00  1. lekcija

12.30-14.00  2. lekcija

14.00-14.20 Pārbaudes darbs