Nr. Lekcijas Lektors Materiāli
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
 

MMU nodarbības plāns:

  1. lekcija plkst. 10.30–11.10
  2. lekcija plkst. 11.20–12.00
  3. lekcija plkst. 12.10–13.00

Pēc nodarbības līdz norādītajam datumam uz nms@lu.lv jāatsūta publicēto uzdevumu risinājumi.