Nr. Datums Lekcijas
1. 15.10.2022.

Determinētais haoss (prof. Inese Bula)

Skaitļu dalāmības pazīmes un kongruences (Augustīne Celmiņa un Jekaterina Sokolova)

Pārbaudes darba rezultāti

2. 03.12.2022. 
 

Bezgalīgo skaitļu aritmētika (Emīls Kalugins)

Robežas (Mārtiņš Lūsis un Daniels Štriters)

3. 14.01.2023.

Tēma tiks precizēta (doc. Raivis Bēts)

Tēma tiks precizēta (zin.asist. Guna Brenda Pogule)

4. 18.02.2023.
(tiks precizēts)

Tēma tiks precizēta (doc. Jānis Bajārs)

Tēma tiks precizēta (Filips Kozirevs un Aleksejs Naumovs)

5. 25.03.2023.

Tēma tiks precizēta (zin.asist. Artis Alksnis)

Tēma tiks precizēta (Rolands Aleksandrs Rudenko)

6. 29.04.2023.

Tēma tiks precizēta (asoc.prof. Jānis Mencis)

Tēma tiks precizēta (Diāna Antužāne un Terēze Andersone)

MMU nodarbības plāns:

10.00-10.30 Reģistrācija

10.30-12.00  1. lekcija

12.30-14.00  2. lekcija

14.00-14.20 Pārbaudes darbs