Lai Atklātā matemātikas olimpiāde varētu pilnvērtīgi norisināties, ir nepieciešami apmēram 270 dežuranti (uz ~15 skolēniem nepieciešams 1 dežurants). Ļoti lūdzam būt atsaucīgiem un atbalstīt šo pasākumu, esot par dežurantu!

Dežurantiem nav nepieciešama matemātiskā izglītība, toties jāpiemīt atbildības sajūtai un vēlmei atbalstīt šī lielā, Latvijai ļoti nozīmīgā pasākuma norisi. Dežurantiem jābūt vismaz 18 gadus veciem un jābūt gataviem palīdzēt olimpiādes norisē Rīgā aptuveni no plkst. 9.00 līdz 16.00.