Matemātiskā analīze ir nepārprotami viena no svarīgākajām matemātikas nozarēm. Ieviešot bezgalīgi maza lieluma jēdzienu un definējot funkcijas izmaiņas ātrumu, mēs spējām ne vien gūt jaunu priekšstatu par apkārt notiekošām fizikālām parādībām, bet izveidot modeļus, kas precīzi apraksta apskatāmos procesus, attīstot ne vien matemātiku kā teorētisko zinātni, bet arī fiziku, ķīmiju, bioloģiju, ekonomiku un vairākas citas nozares.

 

Ar matemātiskās analīzes elementiem izglītojamie pārsvarā tiek iepazīstināti augstskolās, taču Latvijā rodas palielināta interese arī vidusskolēnu un pamatskolēnu vidū. Ieraugot stundās vai priekšmetu olimpiādēs kādu interesantu, iepriekš neredzētu metodi, kuras būtība ir apskatīt bezgalīgi mazu pārvietojumu vai pieaugumu kādā intervālā, aizraujoties ar šīs metodes izpētīšanu skolēni uzzina par atvasināšanu un integrēšanu, matemātiskās analīzes galvenajām idejām. Pašmācības ceļā vai sadarbojoties ar skolotājiem, izglītojamie būtiski attīsta savas spējas šajā nozarē.

 

Lai sekmēt skolēnu turpmāko ieinteresētību un dot iespēju pārbaudīt savas spējas risinot paaugstinātas grūtības uzdevumus, tiek organizēts Latvijas skolēnu matemātiskās analīzes turnīrs sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko Universitāti, A. Liepas Neklātienes matemātikas skolu un Programme.lv.

 

Piedalīties ir aicināti visi 10. – 12. klases skolēni, taču dalība ir atvērta arī ieinteresētiem pamatskolēniem. Vairāk informācijas par reģistrēšanos un norisi - analizesturnirs.lv

Uz fināla pasākumu aicināti arī skatītāji un atbalstītāji.

Dalīties