Sadaļā "Goda plāksne" apkopota informācija par skolotājiem un skolēniem, kas uzrādījuši labākos rezultātus matemātikas olimpiādēs un konkursos.

Kopvērtējums – 9. un 12. klašu absolventi, kas ir uzrādījuši labākos rezultātus vairāku gadu kopvērtējumā, un PCK laureāti, kas bijuši labākie visā skolas laikā kopumā.

Skolotāji - skolotāji, kuru skolēni mācību gada laikā uzrādījuši labāos rezultātus matemātikas olimpiādēs.

Olimpiāžu laureāti – Valsts un atklāto matemātikas olimpiāžu laureāti atsevišķos mācību gados

Apbalvojumi – izcilie Latvijas matemātiķi, matemātikas skolotāji un citi ar matemātiku saistītie cilvēki, kas par savu darbu ir saņēmuši oficiālas atzinības.