Lai Atklātā matemātikas olimpiāde varētu pilnvērtīgi norisināties, uz katriem 15 skolēniem nepieciešams 1 norises vadītājs telpā. Lūdzam būt atsaucīgiem un atbalstīt šo pasākumu, esot par norises vadītāju telpā!

Norises vadītājam telpā:

  • nav nepieciešama matemātiskā izglītība, toties jāpiemīt atbildības sajūtai un vēlmei atbalstīt šī lielā un Latvijai ļoti nozīmīgā pasākuma norisi,
  • jābūt vismaz 18 gadus vecam,
  • jābūt gataviem palīdzēt olimpiādes norises vietā aptuveni no plkst. 9.00 līdz 16.00.
 

AMO norises vadītājs telpā

Lūgums precīzi ierakstīt prasīto informāciju!