Jaunumi

Publicēti Atklātās matemātikas olimpiādes rezultāti

Konkursa "JMK ar prof. Cipariņa izaicinājumu" apbalvošana

Pieteikšanās Atklātajai matemātikas olimpiādei

Aicinām piedalīties LU 80. konferencē

Aptauja par Atklāto matemātikas olimpiādi

MMU 2. nodarbība

MMU 1. nodarbība

Izmaiņas konkursu norisē

Jauna tīmekļvietne