Tabulā uzskaitītās grāmatas un materiāli galvenokārt paredzēti padziļinātai elementārās matemātikas apgūšanai 9.–12. klašu skolēniem.

Gads Nosaukums Autori
2015 Matemātikas sacensības 9.–12. klasēm 2013./2014. un 2014./2015. mācību gadā M. Avotiņa, M. Kokainis
2014 Matemātikas sacensības 9.–12. klasēm 2012./2013. mācību gadā M. Avotiņa, A. Ķerubiņa
2013 Matemātikas sacensības 9.–12. klasēm 2011./2012. mācību gadā M. Avotiņa, M. Opmanis
2012 Matemātikas sacensības 9.–12. klasēm 2010./2011. mācību gadā M. Avotiņa, L. Freija
2011

Matemātikas sacensības 9.–12. klasēm 2009./2010. mācību gadā

A. Andžāns, M. Avotiņa, L. Freija
2009 Matemātikas sacensības 9.–12. klasēm 2008./2009. mācību gadā A. Andžāns, L. Freija, B. Johannessons
2008 Matemātikas sacensības 9.–12. klasēm 2006./2007. mācību gadā A. Andžāns, L. Freija, S. Zabarovska, B. Johannessons
2008 Matemātikas olimpiādes „Rīga – Viļņa – Tallina” A. Andžāns, D. Mežecka, B. Johannessons
2008 Latvijas 26.–32. atklātās matemātikas olimpiādes. 9.–12. klases A. Andžāns, Z. Škuškovnika, B. Johannessons
2008 Once upon a time I saw a puzzle. Part I R. Kašuba
2008 Once upon a time I saw a puzzle. Part II R. Kašuba
2007 Matemātikas sacensības 9.–12. klasēm 2005./2006. mācību gadā A. Andžāns, L. Freija, S. Zabarovska, B. Johannessons
2007 Baltic Way 2002- 2006 R. Villemoes
2007 What to do when You don’t Know What to do? Part II R. Kašuba
2006 What to do when You don’t Know What to do? R. Kašuba
2006 The Nordic Mathematical Competition 1987. – 2006. Problems and Solutions M. Lehtinen
1998 Latvijas atklāto matemātikas olimpiāžu uzdevumi un atrisinājumi A. Andžāns, A. Bērziņš
1997 1994./95.m.g. matemātikas olimpiāžu uzdevumi ar atrisinājumiem A. Andžāns, J. Kluša
1997 Matemātikas sacensības 9.–12. klasēm 1993./94. mācību gadā A. Andžāns, A. Ambainis, I. France