Latvijas valsts mācību priekšmetu olimpiādes visos tās posmos reglamentē VISC izdots rīkojums “Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi”, kas tiek atjaunots katru gadu.

Matemātikas olimpiāžu uzdevumu sastādīšanā tiks izmantoti VISC mājas lapā publicētie mācību priekšmetu programmu paraugi un tur piedāvātā tematu secība. Sīkāk skat. šeit (programma atjaunota 8. septembrī).

Olimpiādes posms Datums Uzdevumi, atrisinājumi, cita informācija
1. posms
(Izglītības iestādes olimpiāde)
  Uzdevumus izstrādā izglītības iestādes olimpiādes rīcības komisija.

2. posms 5.–8. klasei
(Novada olimpiāde)

11.02.2022. Olimpiādes tēma 5.-9. klasei "Piemērs un pretpiemērs". Teorijas materiāls tiks publicēts decembra vidū.
2. posms 9.–12. klasei
(Novada olimpiāde)
21.01.2022. Olimpiādes tēma 10.-12. klasei "Polinomi". Teorijas materiāls tiks publicēts decembra sākumā.
3. posms 9.–12. klasei
(Valsts olimpiāde)

10.03.2022.

11.03.2022.

 
 

Iepriekšējo gadu Valsts matemātikas olimpiādes uzdevumi un atrisinājumi.