Latvijas valsts mācību priekšmetu olimpiādes visos tās posmos reglamentē VISC izdots rīkojums “Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi”, kas tiek atjaunots katru gadu.

Matemātikas olimpiāžu uzdevumu sastādīšanā tiks izmantoti VISC mājas lapā publicētie mācību priekšmetu programmu paraugi un tur piedāvātā tematu secība. Sīkāk skat. šeit (programma atjaunota 8. septembrī).

Olimpiādes posms Datums Uzdevumi, atrisinājumi, cita informācija
1. posms
(Izglītības iestādes olimpiāde)
  Uzdevumus izstrādā izglītības iestādes olimpiādes rīcības komisija.

2. posms 5.–8. klasei
(Novada olimpiāde)

01.04.2022.

Olimpiādes tēma 5.-9. klasei "Piemērs un pretpiemērs" [pdf].
Video par piemēru un pretpiemēru.

Olimpiādes kārtība [pdf]

Uzdevumi un atrisinājumi [pdf]

2. posms 9.–12. klasei
(Novada olimpiāde)
21.01.2022.

Olimpiādes tēma 10.-12. klasei "Polinomi" [pdf].
Video par polinomiem.

Uzdevumi un atrisinājumi [pdf]

3. posms 9.–12. klasei
(Valsts olimpiāde)

11.03.2022.

Uzdevumi un atrisinājumi [pdf]
Rezultāti [pdf]
 

Iepriekšējo gadu Valsts matemātikas olimpiādes uzdevumi un atrisinājumi.