Latvijas valsts mācību priekšmetu olimpiādes visos tās posmos reglamentē VISC izdots rīkojums “Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi”, kas tiek atjaunots katru gadu.

Matemātikas olimpiāžu uzdevumu sastādīšanā tiks izmantoti VISC mājas lapā publicētie mācību priekšmetu programmu paraugi un tur piedāvātā tematu secība. Sīkāk skat. šeit (programma atjaunota 2. decembrī).

Olimpiādes posms Datums Uzdevumi, atrisinājumi, cita informācija
1. posms
(Izglītības iestādes olimpiāde)
  Uzdevumus izstrādā izglītības iestādes olimpiādes rīcības komisija.

2. posms 5.–8. klasei
(Novada olimpiāde)

08.03.2024.

Uzdevumi [pdf] un atrisinājumi [pdf]
Teorijas materiāli

  • 5.-7. klasei "Uzdevuma atrisinājuma struktūra, ja jautājums ir "Kāds ir lielākais (mazākais) ...?"" [pdf]
  • 8.-9. klasei "Sakarības trijstūros un vienādi trijstūri" [pdf]
2. posms 9.–12. klasei
(Novada olimpiāde)
02.02.2024.

Uzdevumi un atrisinājumi [pdf] un vērtēšanas kritēriji [pdf]
Teorijas materiāli

  • 8.-9. klasei "Sakarības trijstūros un vienādi trijstūri" [pdf]
  • 10.-12. klasei "Ievilkti četrstūri" [pdf]

Galvenie teorijas jautājumi matemātikas olimpiādēm [pdf]

3. posms 9.–12. klasei
(Valsts olimpiāde)

27.03.2024.

Uzdevumi un atrisinājumi [pdf]
Rezultāti [pdf]
IMO atlases sacensības plānotas 6. un 7. aprīlī.
 

Iepriekšējo gadu Valsts matemātikas olimpiādes uzdevumi un atrisinājumi.