Lai gūtu labus panākumus dažādos matemātikas konkursos un olimpiādēs, ar skolā apgūtajām zināšanām var nepietikt. Ir nepieciešamas zināšanas par skaitļiem, ģeometriskām figūrām, zināšanas kombinatorikā un loģikā. Ir svarīgi zināt un prast lietot vispārīgas spriešanas metodes.

Ceturto un piekto klašu skolēni ir īpaši aktīvi un zinātkāri, bet ne visiem bērniem ir iespēja konsultēties par nestandarta uzdevumu risināšanu, ne visās skolās tiek organizēti matemātikas pulciņi vai ārpus klases nodarbības. Tāpēc LU A. Liepas NMS skolēniem piedāvā iespēju piedalīties matemātikas pulciņā “Punktiņš”, kuru vada Ingrīda Veilande.

Nodarbības paredzētas skolēniem ar un bez priekšzināšanām par dažādām matemātikas olimpiāžu tēmām. Skolēni iepazīs skaitļu pasauli, ģeometrisku figūru īpašības, mācīsies loģiski spriest, darbosies praktiski, kā arī rēķinās uzdevumus. Nodarbību tematika lielākā vai mazākā mērā ir kā ievads dažādās matemātikas olimpiāžu tēmās.