Mazā matemātikas universitāte (MMU) ir LU A. Liepas NMS organizēts lekciju cikls mācību gada garumā 10.–12. klašu skolēniem. Uz nodarbībām var nākt arī matemātikas skolotāji.

MMU pirmsākumi meklējami jau sešdesmito gadu sākumā, kad pirmās šāda veida nodarbības 1965. gadā organizēja doc. Oto Treilībs. Kopš tā laika ar nelieliem pārtraukumiem MMU nodarbības notiek katru mācību gadu vienu vai divas reizes mēnesī. Parasti katrā nodarbībā tiek organizētas 2 lekcijas, katra ilgst 90 minūtes.

Gan kā klausītāji, gan kā lektori MMU piedalījušies daudzi vadošie Latvijas matemātiķi, Latvijas Universitātes mācībspēki, zinātnieki un studenti.

Lekciju tematika ir visdažādākā – tās ir matemātikas nozares un tēmas, kuras netiek plaši aplūkotas skolas kursā, t.sk. populārzinātniskas lekcijas par augstākās matemātikas tēmām, tās ir arī skolas kursa dažādu tēmu padziļināts un paplašināts apskats. Notiek arī gatavošanās matemātikas olimpiādēm.

Divus gadus (2007.–2009.) MMU tika pārsaukta par Mazo matemātikas un informātikas universitāti (MMIU), jo tā tika organizēta sadarbībā ar LU Datorikas fakultāti. MMIU nodarbībā papildus lekcijai par matemātikas tēmu tika lasīta arī lekcija, kas veltīta kādai aktuālai datorzinātnes tēmai, un tika organizēta praktiska nodarbība pie datoriem.

Pēc divu gadu pārtraukuma 2011./12. mācību gadā MMU atsāka savu darbību. No 2016./2017. mācību gada viena MMU lekcija tiek veltīta olimpiāžu matemātikai.

MMU nodarbības tiek organizētas LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes telpās, Jelgavas ielā 3. Lai pieteiktos MMU nodarbībai, ir jāaizpilda elektroniskā pieteikšanās forma.