NMS vēsture

1969. gada rudenī Aivars Liepa, toreiz LVU Fizikas un matemātikas fakultātes dekāns, nodibināja LVU Neklātienes matemātikas skolu (NMS). Vadot neliela studentu – entuziastu kolektīva darbu un tai pašā laikā uzticot viņiem pašiem pieņemt un realizēt nopietnus lēmumus, viņš veicināja matemātikas padziļinātas mācīšanas sistēmas strauju izaugsmi un pilnveidošanos. Pēc A. Liepas nāves 1979. gadā NMS ir nosaukta viņa vārdā. No 1979. gada līdz 2010. gadam NMS vadītājs bija Agnis Andžāns, kurš iesaistījās NMS darbībā jau studiju gados.

Neklātienes matemātikas skola (tieši kā norāda nosaukums) pirmsākumos nodarbojās galvenokārt ar skolēnu matemātisko izglītošanu neklātienē – notika sarakste starp skolēniem un NMS darbiniekiem. Skolēni saņēma teorētisko materiālu un uzdevumu komplektu, iepazinās ar teoriju un risināja uzdevumus. Tad skolēni savus darbus sūtīja uz NMS, kur šos darbus izlaboja un sūtīja atpakaļ skolēnam ar komentāriem un jauniem materiāliem. Tādā veidā mācību gada laikā notika 4 – 6 nodarbības. Vēlāk šīs nodarbības tika nosauktas „Neklātienes nodarbības vidusskolēniem” (NNV), kopš 2017./2018. mācību gada NNV netiek rīkotas mazā dalībnieku skaita dēļ.

Taču laika gaitā NMS darbības formas daudzveidojās tik tālu, ka šobrīd neklātienes darbs sastāda nelielu daļu no visu veicamo darbu apjoma.

No 1997. līdz 2005. gadam LU A. Liepas NMS pārziņā bija arī Latvijas izglītības informatizācijas sistēmas (LIIS) mācību satura informatizācija.

NMS sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru nodrošina Valsts matemātikas olimpiādes norisi.

NMS kolektīva vēsture

Darbinieks Darbības laiks
Kristīne Akopjana 2022 - šobrīd
Rolands Brēža 2022 - 2024
Guna Brenda Einberga (bij. Pogule) 2020 - šobrīd
Elīna Buliņa 2018 - šobrīd
Emīls Kalugins 2018 - šobrīd
Ilze Veinberga 2017 - 2021
Simona Klodža 2015 - 2017
Annija Varkale 2015 - 2017
Agnese Ķerubiņa 2013 - 2015
Andris Locāns 2013 - 2015
Ilze Ošiņa 2013 - 2018
Mārtiņš Kokainis 2012 - 2019
Dace Taujinska 2012
Jānis Baradaks 2010 - 2012
Maruta Avotiņa 2009 - šobrīd, NMS vadītāja no 2013
Agnese Zīlīte (bij. Šuste) 2008 - šobrīd
Diāna Mežecka 2007 - 2008
Laura Freija 2007 - 2013
Zane Kaibe (bij. Loča) 2007 - 2013
Sandra Ose (bij. Zabarovska) 2007 - 2008
Laila Zinberga (bij. Rācene) 2007 - 2011
Marina Avlasenko 2005 - 2007
Inese Bērziņa 2003 - 2007
Agnese Zalcmane 2002 - 2007
Kristīne Kiršteina ~2002
Diāna Cauka ~2002
Dace Kūma (bij. Bonka) ~2000 - 2015, NMS vadītāja 2010 - 2013
Julita Kluša ~2000 - 2008
Lāsma Kalniņa (bij. Strazdiņa) ~2000 - ~2007
Sandra Krauze ~2000 - ~2002
Agnis Andžāns 1969 - 2012, NMS vadītājs 1979 - 2010