1. Neklātienes nodarbības vidusskolēniem (NNV) ir neklātienes nodarbības, kas paredzētas kā gatavošanās starptautiskām matemātikas sacensībām.
 2. Mācību gada laikā katrs skolēns vāc punktus par atrisinātajiem uzdevumiem. Ja skolēns pēc Valsts matemātikas olimpiādes 3. posma tiek uzaicināts uz Starptautiskās matemātikas olimpiādes (IMO) atlases sacensībām, tad skolēns pēc NNV rezultātiem var iegūt līdz 7 papildu punktiem (dalība NNV neietekmē uzaicināšanu uz atlases sacensībām).
  Atlases sacensības notiks 3 dienas.
  Pēc 1. un 2. dienas koprezultātiem, pieskaitot NNV papildpunktus, vismaz 11 labākie risinātāji tiek aicināti uz 3. dienas sacensībām.
  Katrā atlases dienā ir 4 uzdevumi, par katru uzdevumu var saņemt 7 punktus.
  Kopējo IMO atlases sacensību rezultātu veido 1., 2., 3. dienas un NNV papildpunktu kopsumma.
 3. Iepriekšēja pieteikšanās nodarbībām nav nepieciešama.
 4. Nodarbībās var piedalīties jebkurš skolēns.
 5. Piedalīties drīkst, sākot no jebkuras nodarbības, kā arī var piedalīties tikai atsevišķās nodarbībās. Drīkst sūtīt arī tikai dažu uzdevumu risinājumus.
 6. Uzdevumi, atrisinājumi un skolēnu rezultāti tiks publicēti LU A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas mājaslapā, norādot skolēna vārdu, uzvārdu un iegūto punktu skaitu pa uzdevumiem.
 7. Materiāli tiks publicēti ik pēc 2-3 nedēļām.
 8. Ja tiks konstatēts, ka vairāki darbi ir gandrīz vienādi vai skolēns tos nav veicis patstāvīgi (izmantojot tehnoloģijas utt.), tad nodarbību organizētājiem ir tiesības darbu neieskaitīt.
 9. Darba pirmajā lappusē jānorāda informācija par  dalībnieku:
  1. Vārds, uzvārds
  2. Skolas nosaukums
  3. Klase
  4. Kontakttālrunis
  5. Nodarbību nosaukums
  6. Nodarbības kārtas numurs
 10. Risinājumus jāiesniedz kā vienu failu pdf formātā (var rakstīt gan datorrakstā, gan rokrakstā) elektroniski sadaļā "Darbu iesniegšana" līdz norādītā termiņa beigām (pēc termiņa beigām darbi vairs netiks pieņemti).