Tabulā uzskaitītās grāmatas un materiāli lielākoties paredzētas padziļinātai elementārās matemātikas apgūšanai 5.-12. klašu skolēniem. Materiāli tabulā sakārtoti pēc nosaukuma.

Nosaukums Autori Gads
Diferencēti uzdevumi skaitļu teorijā A. Bērziņa, A. Bērziņš 1996
Dirihlē princips 1. daļa (angļu valodā) A. Andžāns, B. Johannessons 2005
Dirihlē princips 2. daļa (angļu valodā) A. Andžāns, B. Johannessons 2005
Ekstrēmu uzdevumi. 1. daļa (2. izdevums) A. Cibulis 2007
Ekstrēmu uzdevumi. 2. daļa A. Cibulis 2006
Ekstrēmu uzdevumi. 3. daļa (nav izdota) A. Cibulis 2002
Ekstrēmu uzdevumi. 4. daļa (nav izdota) A. Cibulis 2003
Ekstrēmu uzdevumi. 5. daļa (nav izdota) A. Cibulis 2004
Ekstrēmu uzdevumu risināšanas metodes A. Vasiļevska, L. Ramāna, A. Andžāns 1997
Invariantu metode. Invarianti procesos A. Andžāns, A. Reihenova, L. Ramāna, B. Johannessons 1997
Kas ir matemātisks pierādījums? K. Čerāns 2009
Kārtošanas un meklēšanas uzdevumi A. Gailītis, A. Andžāns, I. Kudapa, L. Ramāna, B. Johannessons 1999
Matemātikas olimpiāžu uzdevumu iekļaušana mācību procesā un fakultatīvajās nodarbībās 5.-9. klasei G. B. Einberga, M. Avotiņa 2023
Mācību līdzeklis vidusskolām kombinatorikā G. Vasiļevskis 1997
Nevienādību pierādīšanas metodes A. Ločmele, I. Palma, L. Ramāna, A. Andžāns, T. Larfeldts 1997
Pentamino. 1. daļa A. Cibulis 2001
Pentamino. 2. daļa A. Cibulis 2001
Praktikums vienādojumu sistēmu risināšanā A. Andrejeva-Andersone, A. Andžāns, L. Ramāna 1997
Trijstūru ģeometrija E. Fogels, E. Lejnieks 2001
Uzdevumi algoritmikā un algoritmiskajā kombinatorikā ar atrisinājumiem A. Ambainis, A. Andžāns, A. Bērziņš 2004
Uzdevumi ārpusstundu darbam sākumskolā skolēnu matemātisko spēju attīstības veicināšanai I. Saulīte 2002
Uzvaras stratēģijas prom ņemšanas spēlēs (diplomdarbs) I. Zviedre 2012
Vektori. 1. daļa A Andžāns, L. Ramāna, B. Johannessons 2006
Vidējās vērtības metode A. Andžāns, J. Čakste, T. Larfelds, L. Ramāna, M. Seile 1996