Matemātikas skolotāji var piedalīties Mazās matemātikas universitātes nodarbībās.

 

NMS matemātikas skolotājiem piedāvā apmeklēt divus tālākizglītības kursus (šobrīd kursi netiek organizēti):

Nodarbību mērķis ir matemātikas skolotājiem sniegt pamatzināšanas, kas nepieciešamas, lai gatavotu skolēnus matemātikas olimpiādēm. Nodarbībās tiek aplūkoti galvenie matemātikas olimpiāžu uzdevumu risināšanas veidi un biežāk lietotās metodes, kā arī skolēnu darbu vērtēšanas principi.

Kursa noslēgumā skolotāji saņem apliecību par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas (A programmas) apguvi 24 stundu apjomā.