NNV darbu iesniegšana

Lūgums precīzi ievadīt prasīto informāciju!
Lūdzu pievienot savus uzdevumu risinājumus (kā tekstu vai attēlus), kas apkopoti PDF vai MS Word dokumenta veidā.
Uzmanību! Faila izmērs nedrīkst pārsniegt 30 MB un VISI risinājumi jāpievieno vienā failā.