62. starptautiskā matemātikas olimpiāde notika 2021. gada 14.-24. jūlijā tiešsaistē.

Latvijas komanda:

    Matīss Kristiņš (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija),
    Rolands Lopatko (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija),
    Līva Oliņa (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija),
    Kims Georgs Pavlovs (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija),
    Ilmārs Štolcers (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija),
    Artis Vijups (Salaspils 1. vidusskola).

Komandas vadītājs Filips Jeļisejevs, vadītāja vietniece Maruta Avotiņa, komandas vadītāja palīgs Māris Valdats, novērotājs Andris Ambainis.

Latvijas skolēnu dalība olimpiādē īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

 

Latvijas skolēni uzrāda labus rezultātus ne tikai valsts mērogā, bet gūst labus rezultātus arī starptautiskā līmenī. Katru gadu vasarā notiek Starptautiskā matemātikas olimpiāde (International Mathematical Olympiad jeb IMO).

Katras valsts komandā ietilpst ne vairāk kā 6 skolēni. Skolēni 2 dienas risina olimpiādes uzdevumus. Katru dienu tiek piedāvāti 3 uzdevumi, kuru risināšanas laiks ir 4,5 stundas. Maksimālais iespējamais punktu skaits ir 7 punkti par katru uzdevumu (punkti tiek doti tikai veselos skaitļos, tas ir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vai 7).

1959. gadā notika pirmā pasaules olimpiāde (Rumānijā, Bukarestē), kurā piedalījās tikai 7 valstis. Pakāpeniski dalībvalstu skaits auga, 1989. gadā pārsniedzot pussimtu; deviņdesmito gadu beigās dalībvalstu skaits jau pārsniedza 80; pēdējos gados olimpiādē piedalās ap 100 valstīm.

IMO pirmajos gados no katras valsts varēja piedalīties 8 skolēni; 1982. gadā dalībnieku skaitu samazināja līdz 4, bet 1983. gadā – palielināja līdz 6 skolēniem no valsts, kā tas ir arī šobrīd. Tādējādi pēdējos gados dalībnieku (skolēnu) skaits olimpiādē pārsniedz 500.

Lai sagatavotos startam IMO, skolēni tiek aicināti piedalīties matemātikas konkursos, olimpiādēs un izlases nodarbībās.

Katra mācību gada sākumā, ņemot vērā iepriekšējo mācību gadu matemātikas olimpiāžu rezultātus, tiek atlasīti kandidāti (bet var piedalīties arī citi skolēni) regulārām izlases nodarbībām visa mācību gada garumā. Šajās nodarbībās pārsvarā piedalās 10.–12. klašu skolēni, bet reizēm arī kāds no 9. klases. Izlases nodarbības notiek ar mērķi sagatavoties startam starptautiska līmeņa olimpiādēs.

Kandidātu atlase Starptautiskajai matemātikas olimpiādei notiek Valsts olimpiādes 3. posma 2. kārtā un IMO atlases sacensībās, kas parasti notiek maijā.

Uzdevumu arhīvā var atrast Starptautiskās matemātikas olimpiādes uzdevumus kopš 1990. gada. Goda plāksnē var atrast informāciju par Latvijas pārstāvju rezultātiem IMO.