Visi NMS darbinieki orientējas visās NMS darbības jomās, tomēr katram darbiniekam ir savas atbildības jomas:

  • NMS vadītāja Maruta Avotiņa: atbildīgā par NMS komunikāciju daļu, Valsts matemātikas olimpiādes rīcības komisijas vadītāja, „Tik vai… Cik?” vadītāja;
  • Elīna Buliņa: „Jauno matemātiķu konkursa” vadītāja, „Mazās matemātikas universitātes” vadītāja;
  • Emīls Kalugins: „Jauno matemātiķu konkursa” Profesora Cipariņa izaicinājuma vadītājs;
  • Guna Brenda Pogule „Jauno matemātiķu konkursa” vadītāja;
  • Agnese Zīlīte: mākslinieciskā noformētāja, AMO rīcības komisijas vadītāja, „Tik vai… Cik?” vadītāja.

Bez šiem cilvēkiem NMS darbībā aktīvāk vai mazāk aktīvi iesaistās vēl daudzi citi – galvenokārt LU studenti un absolventi, bijušie matemātikas olimpiāžu laureāti un dalībnieki, matemātikas skolotāji, LU pasniedzēji un daudzi citi matemātikas entuziasti.