Visi NMS darbinieki orientējas visās NMS darbības jomās, tomēr katram darbiniekam ir savas atbildības jomas:

  • NMS vadītāja Maruta Avotiņa: atbildīgā par NMS komunikāciju daļu, Valsts matemātikas olimpiādes rīcības komisijas vadītāja, AMO rīcības komisijas vadītāja;
  • Kristīne Akopjana: „Tik vai… Cik?” vadītāja;
  • Elīna Buliņa: „Mazās matemātikas universitātes” vadītāja, atbildīgā par NMS sociālajiem tīkliem;
  • Guna Brenda Einberga: Profesora Cipariņa kluba vadītāja;
  • Emīls Kalugins: Profesora Cipariņa kluba vadītājs.

Bez šiem cilvēkiem NMS darbībā aktīvāk vai mazāk aktīvi iesaistās vēl daudzi citi – galvenokārt LU studenti un absolventi, bijušie matemātikas olimpiāžu laureāti un dalībnieki, matemātikas skolotāji, LU pasniedzēji un daudzi citi matemātikas entuziasti.