Skolas pieteikums konkursam "Tik vai... Cik?"

No katras skolas drīkst būt tikai viena kontaktpersona!