Sadaļā "Uzdevumi" var atrast

Olimpiādes – Valsts matemātikas olimpiādes (Sagatavošanās, Novada un Valsts olimpiāde) un Atklātās matemātikas olimpiādes uzdevumus un to atrisinājumus

Konkursi – konkursu (Tik vai... Cik?, Jauno matemātiķu konkurss, Profesora Cipariņa klubs) uzdevumus un to atrisinājumus

Punktiņš – pulciņa Punktiņš uzdevumi un to atrisinājumi

Starptautiskās – Starptautiskās matemātikas olimpiādes (IMO), Eiropas meiteņu matemātikas limpiādes (EGMO) un Baltijas ceļa (Baltic Way) uzdevumi un to atrisinājumi