2022./2023. mācību gads

Nr. Nosaukums un lektors Materiāli
1.

Determinētais haoss (prof. Inese Bula)

Skaitļu dalāmības pazīmes un kongruences (Augustīne Celmiņa un Jekaterina Sokolova)

 

Prezentācija

2.

Bezgalīgo skaitļu aritmētika (Emīls Kalugins)

Robežas (Mārtiņš Lūsis un Daniels Štriters)

Prezentācija

Prezentācija

3.

Nestriktas metrikas (doc. Raivis Bēts)

Kā draudzību attēlot ar nogriezni? (zin.asist. Guna Brenda Einberga)

Prezentācija

Prezentācija

4.

Viļņu matemātika (doc. Jānis Bajārs)

Kā efektīvi risināt mājasdarbus ar datoru? (Filips Kozirevs un Aleksejs Naumovs)

Prezentācija

Formulas,
1.uzdevums,
2.uzdevums

5.

Mašīnmācīšanās metodes (zin.asist. Artis Alksnis)

Kā neapmaldīties datu jūrā? (Rolands Aleksandrs Rudenko)

Prezentācija

Prezentācija

6.

Matemātikas olimpiāžu uzdevumi, to modifikācijas kā ZPD tēmas (prof. Andrejs Cibulis)

Vai tu zini, kas ir ekstrēmi? (Diāna Antužāne un Terēze Andersone)

Prezentācija

 

 

2021./2022. mācību gads

Nr. Nosaukums un lektors Materiāli  
1.

Matemātiskā logika (prof. Jānis Buls)

Matemātiskā indukcija (zin.asist. Guna Brenda Pogule)

Studentu aktivitāte

 

Prezentācija

Uzdevums

 

2.

Matemātiskā modelēšana (doktorante Laura Leja)

Izliektu funkciju nevienādības (laborants Emīls Kalugins)

Studentu aktivitāte

Prezentācija

Prezentācija

Prezentācija

 

3.

Ģeometriska rakstura ekstrēmu uzdevumi (prof. Andrejs Cibulis)

Par dažām savdabībām skolas matemātikas kursā (asoc. prof. Jānis Mencis)

Prezentācija

 

 

4.

Varbūtību teorijas un gadījumu procesu elementi (lekt. Leonora Pahirko)

Statistiskā mašīnmācīšanās un mākslīgais intelekts (laborants Artis Alksnis)

Prezentācija


Prezentācija 

 

5.

Paralelā skaitļošana (laborants Dāvis Kalvāns)

Eilera metode (laborants Filips Kozirevs)

Prezentācija

Prezentācija

 

 

2020./2021. mācību gads

Nr. Nosaukums un lektors Materiāli  
1.

Atvasinājums (Filips Kozirevs)

Telpas un topoloģija (Jānis Lazovskis)

Nestriktā loģika un risku novērtēšana (Māris Krastiņš)

Prezentācija

Prezentācija

Prezentācija

Uzdevumi

Atrisinājumi

2.

Galīgie automāti (Aleksejs Naumovs)

Pārkārtošanas nevienādība (Emīls Kalugins)

Augstāku pakāpju polinomu sadalīšana reizinātajos (Emīls Miķelis Miķelsons)

Prezentācija

Prezentācija

Prezentācija

Uzdevumi

Atrisinājumi

3.

Spēļu teorija (Inese Bula)

Funkcijas matemātikas olimpiādēs (Maruta Avotiņa)

Uzdevumi par kociņiem: no vienkāršām līdz neatrisinātām problēmām (Andrejs Cibulis)

Prezentācija

Prezentācija

Prezentācija

Uzdevumi

4.

Dirihlē princips (Ilze Veinberga)

Gadījuma klejošana (Elīna Kresse)

Dzimšanas dienas problēma (Reinis Alksnis)

Prezentācija

Prezentācija 

Prezentācija

Uzdevumi

Atrisinājums

5.

Skaitliskās metodes (Jānis Bajārs)

Invariantu metode (Elīna Buliņa)

Ģeometrija - deduktīva zinātne vai uzdevumu praktikums? (Jānis Mencis)

Prezentācija

Prezentācija

 

 

 

2019./2020. mācību gads

Nr. Nosaukums Materiāli  
1.

Kriptogrāfija (Jānis Buls)

Matemātiskās indukcijas metode (Saiva Vilne)

Prezentācija

 

 

2.

Statistikas "meli" (Līga Bethere)

Paradoksi varbūtību teorijā (Reinis Alksnis)

 

 
3.

Fraktāļi (Inese Bula)

Kā risināt uzdevumu, ja nezini, ar ko sākt? (Maruta Avotiņa)

 

Prezentācija

 

Grupu darbsAtrisinājumi

4.

Ekstrēmu uzdevumi (Andrejs Cibulis)

Vai var aprēķināt kvadrātsakni no negatīva skaitļa? (Elīna Buliņa)

Prezentācija

Prezentācija

 

5.

Ievads mezgli teorijā (Olga Grigorenko)

Ķēžu daļas. Skaitļa "digitālā DNS" (Sergejs Smirnovs)

 

 
 

2018./2019. mācību gads

Nr. Nosaukums Materiāli  
1.

Matemātiskā loģika (Jānis Buls)

Simetrija spēlēs (Agnese Zīlīte)

 

Prezentācija

 

 

2.

Matemātiskā indukcija (Elīna Buliņa)

Kā dalīt ar nulli un bezgalību?! (Ingrīda Uļjane)

Prezentācija

 

 

 

3.

Ramseja tipa uzdevumi (Andrejs Cibulis)

Datu pētnieka ikdiena: modeļi un algoritmi (Artis Luguzis)

Prezentācija

 

 

 

4.

Par vilcieniem (Agnese Zīlīte)

Dati un manipulācijas jeb kā (ne)uzlabot diagrammas un (ne)ļaut sevi apmuļķot korelācijām (Māra Vēliņa)

 

 
5.

Konstruējami skaitļi (Emīls Kalugins)

Skaitīšanas sistēmas (Diāna Mežecka)

 

 
 

2017./2018. mācību gads

Nr. Nosaukums Materiāli  
1.

Brauna kustība (Jānis Valeinis)

Uzdevumi par izkrāsotu plakni un telpu (Raitis Ozols)

Prezentācija

Prezentācija

 

2.

Par zudušām un liekām saknēm (Jānis Mencis)

Algebras prasmes skaitļu teorijā (Kalvis Apsītis)

 

 
3.

Dirihlē princips (Agnese Šuste)

Eleganti pierādījumi (Andrejs Cibulis)

Prezentācija

Prezentācija

 

4.

Neša līdzsvars (Inese Bula)

Centrālā robežteorēma un tās pielietojumi (Māra Vēliņa)

 

Prezentācija

 

5.

Sakārtotas kopas (Insa Krēmere)

Lineārā programmēšana (Reinis Lāma)

Teorija

Prezentācija

 

 

2016./2017. mācību gads

Nr. Nosaukums Materiāli  
1.

Maģiskie daudzstūri (Andrejs Cibulis)

Ko Jūs no manis gribat? (Agnese Šuste)

Prezentācija

Prezentācija

 

2.

Atrodi līdzību! (Ilze Ošiņa)

Haoss un periodiskie punkti (Inese Bula)

Prezentācija

Prezentācija

 

3.

Algoritmi (Jānis Buls)

Nevienādību pierādīšana (Maruta Avotiņa)

Prezentācija

Prezentācija

 

4.

Kāda iespēja? (Annija Varkale)

Nevienādības starp vidējiem (Mārtiņš Kokainis)

Prezentācija

Prezentācija

 

5.

Iedomu skaitļi (Ingrīda Uļjane)

Smagā tehnika matemātikā (Raivis Bēts)

 

Prezentācija

 

 

2015./2016. mācību gads

Nr. Nosaukums Materiāli  
1.

Klasiskā varbūtību teorija (Jānis Smotrovs)

Zelta griezums un diferenču vienādojumi (Inese Bula)

Prezentācija

 

2.

Kriptogrāfija (Jānis Buls)

Kongruences (Mārtiņš Kokainis)

Prezentācija

Prezentācija

 

3.

Kvadrātfunkcija un uzdevumi par parametriem (Baiba Āboltiņa)

Uzdevumi par heksamondiem un ZPD tēmas (Andrejs Cibulis)

 

 
4.

Lineārā programmēšana (Svetlana Asmuss)

Dažādas šaha problēmas (Dzintra Šteinberga)

Prezentācija

Prezentācija

 

5.

Kā dalīt ar nulli un bezgalību?! (Ingrīda Uļjane)

Vai matemātika var būt neprecīza? (Aleksandrs Šostaks)

Prezentācija

Prezentācija

 

 

2014./2015. mācību gads

Nr. Nosaukums Materiāli  
1.

Galīgas konfigurācijas

Ievads olimpiāžu ģeometrijā (Agnese Ķerubiņa)

 

Prezentācija

 

2.

Spēļu teorija

Uzdevumi ar parametru (Maruta Avotiņa)

Prezentācija

Prezentācija

 

3.

Ātrrēķināšana (Kalvis Kalniņš)

Fraktāļi un dimensijas (Inese Bula)

Prezentācija

Prezentācija

 

4.

Matemātiskā loģika (Jānis Buls)

Grafu teorija - palīgs uzdevumu risināšanā (Halina Lapiņa)

Prezentācija

Prezentācija

 

5.

Kā ģeometrija palīdz risināt algebriskus uzdevumus un otrādi?

Kādas tēmas piemērotas skoleniem zinātniski pētnieciskajā darbā? (Andrejs Cibulis)

 

Prezentācija

 

 

 

2013./2014. mācību gads

Nr. Nosaukums Materiāli  
1.

Ieskats olimpiažu matemātikā (NMS kolektīvs)

Kriptogrāfija (Jānis Buls, Raitis Ļebedevs, Inese Bērziņa)

Prezentācija

Prezentācija

Uzdevumi

UzdevumiAtrisinājumi

2.

Matricas

Risinot neatrisinātas problēmas (Rūdolfs Kreicbergs, Rihards Adovičs)

 

Prezentācija

Teorija

 

3.

Minējumi, novērtējumi

Lietus un matemātika

Simetrija un ar to saistīti uzdevumi (Andrejs Cibulis)

 

 

Prezentācija

 

 

 

4.

Iedomu skaitļi (Ingrīda Uļjane)

Nevienādības un to pierādijumi (Mārtiņš Kokainis)

Prezentācija

Prezentācija

 

5.

Dirihlē princips

Diferenču vienādojumi (Inese Bula)

 

Prezentācija

 

 

 

2012./2013. mācību gads

Nr. Nosaukums Materiāli  
1.

Daudzstūri rūtiņu plaknē (Dace Kūma)

Haoss un periodiski punkti (Inese Bula)

Prezentācija

Prezentācija

 

2.

Galīgas ģeometrijas (Baiba Āboltiņa)

Algoritmi un to sarežģītība (Jānis Buls, Edmunds Cers, Raivis Bēts, Inese Bērziņa, Līga Kuleša)

Prezentācija

Prezentācija

 

3.

Kā dalīt ar nulli un bezgalību?! (Ingrīda Uļjane)

Grafu teorija un tās pielietojumi (Andris Ambainis)

Prezentācija

Prezentācija

 

4.

Integrālis, atvasinājums - tie tik ir rīki! (Andrejs Cibulis)

Kā noķert zaķi jeb Dirihlē principa pielietojumi (Ingrīda Veilande)

Prezentācija

Prezentācija

 

5.

Paradoksāli uzdevumi II (Raitis Ozols)

Soli pa solim ģeometrijas uzdevumi (Aija Cunska)

Prezentācija

Prezentācija

 

6.

Lineārā programmēšana (Svetlana Asmuss)

Kongruences un to lietojumi (Mārtiņš Kokainis)

Prezentācija

Prezentācija

 

7.

Paspēlēsim spēli?

Dalāmības (Mārtiņš Kokainis)

 

Prezentācija

 

 

 

2011./2012. mācību gads

Nr. Nosaukums Materiāli  
1.

Daudzskaldņi un planāri grafi (Dace Bonka)

Klasiskā varbūtību teorija (Jānis Smotrovs)

Prezentācija

Prezentācija

 

2.

Fraktāļi (Inese Bula)

Kriptogrāfija (Jānis Buls, Edmunds Cers, Raivis Bēts, Inese Bērziņa, Līga Kuleša)

Prezentācija

Prezentācija

 

Uzdevumi; Atrisinājumi

3.

Matemātiskās indukcijas metode (Aija Cunska)

Par matemātikas dažām īpatnībām un spēlēm (Anrejs Cibulis)

Prezentācija

Prezentācija

 

4.

Brauna kustība (Jānis Valeinis)

Matemātiskā modelēšana 1 (Sandra Blomkalna, Uldis Strautiņš)

Matemātiskā modalēšana 2 (Sandra Blomkalna, Uldis Strautiņš)

Prezentācija

Prezentācija

Prezentācija

 

5.

Paradoksāli uzdevumi (Raitis Ozols)

Statistiskais eksperiments varbūtību teorijā. Kā vēl var aprēķināt notikumu varbūtības? (Halina Lapiņa)

Prezentācija

Prezentācija

 

6.

Netradicionāls ieskats skolas matemātikā

Ievads miglainajā matemātikā (Aleksandrs Šostaks)

 

Prezentācija