Novada un Atklātās matemātikas olimpiādes tēmas

Gads Olimpiāde Materiāls
2022 AMO Invariantu metode
2022 NOV

Piemērs un pretpiemērs [pdf] [video]

Polinomi [pdf] [video]

2021 NOV

Eilera diagrammas

Lineāra funkcija un kvadrātfunkcija

2020 NOV

Induktīvi spriedumi

Matemātiskās indukcijas metode

2019 AMO Simetrija spēlēs
2019 NOV Svēršanas uzdevumi
2018 AMO

Periodiskas virknes

Rekurentas virknes

2018 NOV Dirihlē princips
2017 AMO

Maģiskās konfigurācijas

Nevienādību pierādīšana - nevienādība starp vidējo aritmētisko un vidējo ģeometrisko

2017 NOV

Skaitļu pieraksts

Nevienādību pierādīšana - pilno kvadrātu atdalīšana

2016 AMO Vienādojumi veselos skaitļos
2016 NOV Skaitļu dalāmība un kongruences
2015 AMO Invariantu metode - krāsošana
2015 NOV Invariantu metode
 

Neklātienes nodarbību vidusskolēniem (NNV) materiāli