Par Neklātienes matemātikas skolu

Latvijas Universitātes (LU) Aivara Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Matemātikas nodaļas struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai.

NMS darbības virzieni:

  • matemātikas konkursu un olimpiāžu organizēšana;
  • skolēnu un skolotāju izglītošana;
  • mācību līdzekļu izstrāde;
  • zinātniski pētnieciskais darbs.