Šī gada 23. un 24. septembrī LU Zinātņu mājā (Jelgavas iela 3, Rīga) 103. auditorijā notiks atlases sacensības uz komandu olimpiādi matemātikā "Baltic Way 2023".

Risināšana notiks no plkst. 10.30 līdz 15.00, iepriekšējā gada uzdevumi pieejami https://www.nms.lu.lv/arhivs-un-materali/uzdevumu-arhivs/starptautisko-sacensibu-uzdevumu-arhivs/

Pēc spēkā esošā rīkojuma (https://www.visc.gov.lv/lv/media/20502/download?attachment) uz atlases sacensībām tiek aicināti 2022./2023. mācību gada Valsts 73. matemātikas olimpiādes 3. posma laureāti (1., 2., 3. pakāpe un atzinība).

 

Latvijas skolēnu dalība olimpiādē īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

 

Lai varētu nokomplektēt komandu dalībai sacensībās “Baltijas ceļš”, katra mācību gada sākumā, ņemot vērā iepriekšējo mācību gadu matemātikas olimpiāžu rezultātus, tiek atlasīti kandidāti regulārām izlases nodarbībām visa mācību gada garumā. Šajās nodarbībās piedalās 10. līdz 12. klašu skolēni. Reizēm piedalīties šajās nodarbībās tiek aicināti arī 9. klašu skolēni, ja tie ir uzrādījuši izcilus rezultātus. Izlases nodarbību mērķis ir sagatavot skolēnus startam starptautiska līmeņa olimpiādēs – Starptautiskajai matemātikas olimpiādei un komandu sacensībām “Baltijas ceļš”.

Starptautiskās komandu sacensības „Baltijas ceļš” parasti notiek novembrī. Izlases nodarbību ietvaros notiek komandas dalībnieku atlase un gatavošanās “Baltijas ceļa” sacensībām.

Uzdevumu arhīvā var atrast “Baltijas ceļa” uzdevumus kopš to sākuma 1990.gadā. Goda plāksnē var atrast informāciju par Latvijas komandu rezultātiem “Baltijas ceļa” sacensībās.

 

Vēsture

“Baltijas ceļš” (oficiālais nosaukums angliski – “Baltic Way”, saīsinājums – BW) sākotnēji tika veidots kā komandu sacensības matemātikā triju Baltijas valstu – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas – skolēniem (galvenokārt vidusskolēniem).

Olimpiādes nosaukums radies no 1989. gadā notikušās miljons cilvēku demonstrācijas, protestējot pret Molotova-Ribentropa pakta seku saglabāšanos PSRS okupācijas formā.

Jāatzīmē, ka vārdu salikuma “Baltijas ceļš” angliskojumam “Baltic Way” ir divas nozīmes: gan tiešais tulkojums, gan arī “veids, kā rīkojas Baltija”. Attiecībā uz minētajām sacensībām otrā izpratne ir ļoti piemērota.

Atšķirībā no klasiskajām matemātikas olimpiādēm, kurās piedalās individuālie risinātāji, “Baltijas ceļš” ir komandu sacensības, kurās pieci risinātāji, savā starpā konsultējoties, 4,5 stundu laikā risina un iesniedz atrisinājumus 20 uzdevumiem. Skaidrs, ka šādi nosacījumi prasa ne tikai matemātiskās zināšanas un ātru reakciju, bet arī prasmi sadarboties, uztvert citu idejas un tās realizēt, racionāli plānot laiku un spēkus.

Komanda sastāv no ne vairāk kā 5 skolēniem, komandas vadītāja un vadītāja vietnieka. Tradicionāli tiek piedāvāti 5 uzdevumi algebrā un analīzē, 5 uzdevumi ģeometrijā, 5 uzdevumi skaitļu teorijā un 5 uzdevumi kombinatorikā. Katra uzdevuma risinājumu vērtē ar 0÷5 punktiem.

Olimpiādes norises režīms ir ļoti saspringts. Vispirms komandu vadītāji un viņu vietnieki tiek iepazīstināti ar visu dalībvalstu iesūtītajiem uzdevumiem un to atrisinājumiem. Pēc tam balsošanas procesā atlasa 20 sacensību uzdevumus. Pēc komandu darbu nodošanas, kad skolēni jau var atpūsties, komandas vadībai sākas pats karstākais darba laiks – atrisinājumu pārbaude un “aizstāvēšana” koordinatoru priekšā, kas, pēc vienotas sistēmas vērtējot visus atrisinājumus, arī nosaka galīgo vērtējumu.

Uzvarētāji balvā saņem ceļojošo kausu, ko nākamajā gadā nodod kārtējam uzvarētājam.

Pirmās “Baltijas ceļa” sacensības notika 1990. gadā Rīgā. 1991. gadā tās norisinājās Tartu, Igaunijā. Pirmajās divās sacensībās piedalījās pa divām komandām no trim Baltijas valstīm.

1992. gadā tika uzaicinātas piedalīties arī citas valstis, kuras atrodas pie Baltijas jūras. Īpaši tika uzaicināta Islande, kura pirmā (1991. gadā) atzina Baltijas valstu neatkarību. Tādējādi 1992. gadā „Baltijas ceļā” piedalījās komandas no 8 valstīm – Dānijas, Igaunijas, Islandes, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Sanktpēterburgas (Krievija) un Zviedrijas. Somija “Baltijas ceļa” sacensībās piedalās kopš 1993. gada, Norvēģija – kopš 1996. gada, bet Vācija – kopš 1997. gada.

Tradicionāli dalībai sacensībās „Baltijas ceļš” tiek uzaicinātas minēto 11 valstu komandas. 2001. gadā piedalīties „Baltijas ceļā” tika uzaicināta arī Izraēlas komanda, 2004. gadā – Baltkrievijas komanda, 2005. gadā – Beļģijas komanda un 2011. gadā – Dienvidāfrikas komanda.

1996. gadā tika nolemts sacensības rīkot pēc kārtas visās 11 valstīs, kas tajās piedalās. Latvijā līdz šim sacensības „Baltijas ceļš” ir notikušas 4 reizes (1990., 1993., 2003. un 2013. gadā).

Covid-19 dēļ 2020. gadā sacensības notika tiešsaistē.