Olimpiāde notiks 29. aprīlī klātienē skolās. Pirms olimpiādes sākuma plkst. 8.30 skolām tiks nosūtīti uzdevumi, skolēni tās risināšanu sāk starp plkst. 10.00 un 10.30 un veic 3,5 stundas kopš uzdevumu saņemšanas. Skolām jānodrošina A3 rūtiņu papīrs risinātājiem. Pēc olimpiādes skolām skolēnu risinājumus (rakstītus uz lapām) būs jānogādā uz A. Liepas Neklātienes matemātikas skolu Jelgavas ielā 3, Rīgā, labošanai.

Šogad Atklātās olimpiādes tēma ir Invariantu metode [pdf].

Skolas atbildīgā persona aizpilda vienu pieteikumu par skolas dalību olimpiādē līdz 18. aprīlim.

Pieteikumā jānorāda aptuvenais dalībnieku skaits un skolas oficiālais e-pasts, uz kuru tiks nosūtīta papildu informācija un uzdevumi risināšanai pirms olimpiādes.

 

5. un 6. klases skolēniem uzdevumu teksti būs pieejami gan latviešu, gan krievu valodā, 7.–12. klases skolēniem uzdevumu teksti būs pieejami tikai latviešu valodā.
Atrisinājumus 5.–8. klases skolēni var rakstīt latviešu vai krievu valodā, 9.–12. klašu skolēni – latviešu valodā.

 

Gatavojoties olimpiādei, ir noderīgi apskatīt teorijas materiālus.

Iepriekšējo gadu uzdevumi un to atrisinājumi.

Daži AMO uzdevumi video formātā.

 

Atklātās matemātikas olimpiādes rezultāti
Latvijas 46. atklātās matemātikas olimpiādes rezultāti 2019
Latvijas 45. atklātās matemātikas olimpiādes rezultāti 2018
Latvijas 44. atklātās matemātikas olimpiādes rezultāti 2017
Latvijas 43. atklātās matemātikas olimpiādes rezultāti 2016