Atklātā matemātikas olimpiāde plānota 2023. gada 26. novembrī klātienē.

Olimpiādes tēmas:

  • 5.-9. klase "Skaitļa pieraksts";
  • 10.-12. klase "Nevienādību pierādīšana, atdalot pilno kvadrātu".
 

Olimpiādes uzdevumi [pdf] un atrisinājumi [pdf].

Olimpiādes rezultāti [xlsx]

Ja vēlaties saņemt Atklātās matemātikas olimpiādes diplomu, tad rakstiet uz nms@lu.lv

 

Sākot ar 2023./2024. mācību gadu, uzdevumu teksti tiks gatavoti tikai latviešu valodā.
Šajā mācību gadā 5.-. klases skolēni uzdevumu risinājumus vēl varēs rakstīt arī krievu valodā.

 

Gatavojoties olimpiādei, ir noderīgi apskatīt teorijas materiālus.

Iepriekšējo gadu uzdevumi un to atrisinājumi.

Daži AMO uzdevumi video formātā.