Ata Kronvalda balvu katru gadu piešķir zinātniekiem, speciālistiem, pedagogiem, studentiem par ievērojamu ieguldījumu talantīgo skolēnu apzināšanā un izglītošanā, skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā.
Ata Kronvalda balva dibināta 1988. gadā, tā ietver Diplomu un medaļu ar Ata Kronvalda portretu (māksliniece Elita Viliama).

Zemāk nosaukti Ata Kronvalda balvas laureāti, kas saistīti ar matemātikas padziļinātu mācīšanu Latvijā.

Gads Laureāts Nodarbošanās
2020 Karmena Liepiņa Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas matemātikas skolotāja
2019 Inese Lagzda Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas matemātikas skolotāja
2012 Rihards Opmanis LU Datorikas fakultātes pasniedzējs un pētnieks
2012 Aļesja Šapkova Daugavpils Saskaņas pamatskolas matemātikas skolotāja
2011 Mārīte Eglīte Baldones vidusskolas fizikas un matemātikas skolotāja
2010 Olga Sheremet Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas matemātikas skolotāja
2009 Sarmīte Vilcāne Jēkabpils Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja
2008 Dace Bonka LU Fizikas un matemātikas fakultātes A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas zinātniskā asistente
2008 Ārija Viļuma Smiltenes ģimnāzijas matemātikas skolotāja
2007 Benedikts Johannessons Islandes Matemātikas biedrības prezidents
2007 Pēteris Zariņš

Siguldas Valsts ģimnāzijas matemātikas un informātikas skolotājs

2006 Kristīne Ševčenko Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas matemātikas skolotāja
2006 Aija Vasiļevska Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas matemātikas skolotāja
2004 Dace Andžāne Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas matemātikas skolotāja
2003 Gunta Ozoliņa Neretas vidusskolas matemātikas skolotāja
2003 Biruta Šķēle Rīgas Franču liceja fizikas un matemātikas skolotāja
2002 Jānis Endele Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktors
2002 Zinta Skrastiņa Valmieras ģimnāzijas matemātikas skolotāja
2001 Viktors Gluhovs Rīgas 40. vidusskolas matemātikas skolotājs
2001 Juris Smotrovs LU Matemātikas un informātikas institūta pētnieks
2000 Mārtiņš Opmanis LU Matemātikas un informātikas institūta inženieris-programmētājs
2000 Līga Ramāna LU lektore
2000 Imants Strazdiņš Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas matemātikas skolotājs
1999 Maija Balode Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas matemātikas skolotāja
1999 Aivars Bērziņš LU Fizikas un matemātikas fakultātes docents
1999 Guntis Vasiļevskis IZM departamenta direktors
1999 Aivars Žogla Ugāles vidusskolas skolotājs
1998 Ella Detlova Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas matemātikas skolotāja
1998 Julita Kluša LU A. Liepas NMS programmēšanas inženiere
1997 Ināra Akmene Latvijas IZM olimpiāžu darba organizatore
1997 Jānis Cepītis LU Fizikas un matemātikas fakultātes docents
1995 Dainis Kriķis Rīgas 1. ģimnāzijas matemātikas skolotājs
1994 Alfrēds Grava Rīgas 1. ģimnāzijas matemātikas skolotājs
1994 Mārīte Seile Preiļu 1. vidusskolas matemātikas skolotāja
1993 Andrejs Cibulis Laikraksta “Izglītība” matemātisko rubriku “Pentamino” un “Pasmaidīsim!” vadītājs
1992 Agnis Andžāns LU A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas un Profesora Cipariņa kluba vadītājs
1989 Agnis Andžāns LU A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas un Profesora Cipariņa kluba vadītājs