Ideja par olimpiādi radās sadarbībā ar Lietuvas kolēģiem. Šauļu Universitāte katru gadu rīko matemātikas olimpiādi 4.–5. klašu skolēniem 3 kārtās – skolas, rajona un valsts. 2004. gada ziemā viņi izteica piedāvājumu šajā olimpiādē piedalīties arī citām valstīm. Tā 2004. gada maijā dažas Latvijas skolas rīkoja šādu olimpiādi. Toreiz skolēniem risināšanai tika piedāvāti Lietuvas valsts olimpiādes uzdevumi.

Ar 2004./05. m. g. šī olimpiāde tika ieviesta arī Latvijā jau kā tradicionāls ikgadējs pasākums jaunāko klašu skolēniem.

Līdz 2014. gadam 4. kārtu rīkoja vienlaicīgi ar Lietuvas valsts olimpiādi, un uzdevumu komplektu šai kārtai veidoja kopā ar Lietuvas kolēģiem.