Lai gūtu panākumus, ir jāpieliek darbs.

Gatavojoties matemātikas olimpiādēm, iesakām apgūt galvenās metodes un spriešanas paņēmienus.

Populārzinātniski materiāli par matemātiku palīdzēs ieraudzīt matemātikas daudzveidību.

 

Latvijā matemātikas olimpiādēs par katru uzdevumu var iegūt 0-10 punktus, vērtēta tiek ne tikai atbilde, bet arī risinājums.

  Vispārīgie vērtēšanas kritēriji
n Tīrrakstā nav minēts pat uzdevuma numurs, arī melnrakstā nekā vērtīga nav.
0 punkti Tīrrakstā minēts uzdevuma numurs, bet risinājumā ne tīrrakstā, ne melnrakstā nav nevienas vērtīgas idejas, kas varētu vest pie pareiza atrisinājuma.
1-2 punkti Dažas derīgas idejas (varbūt arī tikai melnrakstā), bet bez tālākas izmantošanas vai pamatojuma.
3-4 punkti Veiksmīgi iesākts risinājums, bet nav saskatīts virziens, kā turpināt iesākto un novest līdz galam.
5 punkti Puse risinājuma.
6 punkti Pareizi iesākts un turpināts risinājums, kas tomēr nav paspēts vai prasts novest līdz pašam galam - atbildei, pabeigtam pierādījumam.
7 punkti Principā pareizs risinājums, bet ir kāda lielāka iebilde, nepilnība, trūkums.
8-9 punkti Uzdevums atrisināts, bet risinājumam nelieli defekti – trūkst kāda paskaidrojuma, izlaistas mazāk būtiskas, bet tomēr nepieciešamas detaļas u.tml.
10 punkti Pareizs un skaidri saprotami pierakstīts risinājums bez iebildēm, piebildēm un citiem trūkumiem.