Vai nepieciešams paziņot, ka neieradīsies kāds no pieteiktajiem skolēniem?

Par dalībnieka neierašanos paziņot būtu pat ļoti vēlams, jo precīzāki dalībnieku saraksti ļautu precīzāk izplānot dalībnieku izvietojumu pa telpām. Tādā gadījumā varat zvanīt 67033738 vai rakstīt e-pastu uz nms@lu.lv ar norādi: “atteikums AMO”, tekstā norādot precīzu skolēna vārdu, uzvārdu, skolu un klasi.

Vai iespējams aizstāt skolēnu (kas ir bijis pieteikts olimpiādei) ar citu (kas nav bijis pieteikts)?

Jā, ja abi skolēni ir no vienas klašu grupas.
Tādā gadījumā skolēnam, kas piedalīsies olimpiādē, ar saviem personas dokumentiem jāierodas tajā risināšanas vietā, kas bijusi iedalīta pieteiktajam skolēnam. Kad esat pārliecinājušies, ka esat ieradušies pareizajā vietā, telpas dežurantus informējiet par to, kurš skolēns tiks aizstāts.
Tādā gadījumā pieteiktais skolēns no saraksta tiks izsvītrots, vietā ierakstot reālo risinātāju.
Ja pieteiktais skolēns tomēr vēlāk ierodas, viņam ir tiesības risināt, bet viņa “aizstājējs” to varēs darīt tikai tad, ja vēl būs palikušas brīvas vietas.

Vai olimpiādes norises laikā ir atļauts lietot audio atskaņotājus ar austiņām, lai klausītos mūziku?

Nē, nav atļauts.

Kurām klasēm uzdevumi ir arī krievu valodā un kurām klasēm – tikai latviešu valodā?

5.–6. klašu skolēniem uzdevumi pieejami gan krievu, gan latviešu valodā – atbilstoši valodai, kādā skolēns rakstīs savu darbu (tas bija jānorāda pieteikumā).
7.–8. klašu skolēniem uzdevumi ir tikai latviešu valodā, taču risinājumus var rakstīt krievu vai latviešu valodā.
9.–12. klašu skolēniem uzdevumi ir tikai latviešu valodā, risinājumi jāraksta latviešu valodā.

Vai 7.–12. klašu krievu plūsmas skolēniem būs iedalīts ilgāks risināšanas laiks, ņemot vērā to, ka viņiem jāpatērē ilgāks laiks uzdevumu tekstu saprašanai?

Nē, uzdevumu risināšanas ilgums visiem dalībniekiem ir vienāds.
Taču skolēniem pēc rūpīgas iepazīšanās ar uzdevumu formulējumiem ir iespējams pirmās pusstundas laikā no uzdevumu izdalīšanas brīža rakstiski uzdot par tiem jautājumus.

 

Uzdod savu jautājumu! Raksti uz nms@lu.lv vai zvani 67033845.