Tabulā uzskaitītās grāmatas un materiāli galvenokārt paredzēti padziļinātai elementārās matemātikas apgūšanai 4.–9. klašu skolēniem.

Gads Nosaukums Autori
2016 Matemātikas sacensības 4.–9. klasēm 2015./2016 mācību gadā M. Avotiņa, A. Šuste
2015

Matemātikas sacensības 4.–9. klasēm 2013./2014. un 2014./2015. mācību gadā

M. Avotiņa, A. Šuste
2014 Matemātikas sacensības 4.–9. klasēm 2012./2013. mācību gadā A. Locāns, I. Ošiņa
2013

Matemātikas sacensības 4.–9. klasēm 2011./2012. mācību gadā

Z. Kaibe, D. Kūma, L. Ramāna
2012 Matemātikas sacensības 4.–9. klasēm 2010./2011. mācību gadā A. Andžāns, D. Bonka, Z. Kaibe, L. Zinberga
2011

Matemātikas sacensības 4.–9. klasēm 2009./2010. mācību gadā

A. Andžāns, D. Bonka, Z. Kaibe, L. Zinberga
2011

Jauno matemātiķu konkurss 2000.–2005. gadā. Uzdevumi un to atrisinājumi

D. Bonka, S. Krauze, A. Šuste
2009 Matemātikas sacensības 4.–9. klasēm 2008./2009. mācību gadā A. Andžāns, D. Bonka, Z. Kaibe, L. Zinberga, B. Johannessons
2009 Jauno matemātiķu konkurss 1993.–2000. gados D. Bonka, S. Krauze, M. Seile
2008 Matemātikas sacensības 4.–9. klasēm 2007./2008. mācību gadā A. Andžāns, D. Bonka, Z. Kaibe, L. Rācene, B. Johannessons
2008 Once upon a time I saw a puzzle. Part I R. Kašuba
2008 Once upon a time I saw a puzzle. Part II R. Kašuba
2007 Matemātikas sacensības 4.–9. klasēm 2006./2007. mācību gadā A. Andžāns, D. Bonka, Z. Kaibe, L. Rācene, B. Johannessons
2007 Latvijas 26.–33. atklātās matemātikas olimpiādes. 5.–9. klases A. Andžāns, Z. Škuškovnika, B. Johannessons
2007 What to do when You don’t Know What to do? Part II R. Kašuba
2006 Matemātikas sacensības 4.– 9. klasēm. Uzdevumi un atrisinājumi 2005./2006. mācību gadā A. Andžāns, I. Bērziņa, D. Bonka, B. Johannessons
2006

„Profesora Cipariņa kluba” uzdevumi un atrisinājumi 1999.–2006. gados

A. Andžāns, I. Bērziņa, B. Johannessons
2006 What to do when You don’t Know What to do? R. Kašuba
2001 Matemātikas sacensības 5.–9. klasēm 1999./2000. m.g. A. Andžāns, A. Čerāne, L. Ramāna
2001 Matemātikas sacensības 5.–8. klasēm 1993./94. mācību gadā A. Andžāns, I. France, L. Ramāna
1998 Latvijas atklāto matemātikas olimpiāžu uzdevumi un atrisinājumi A. Andžāns, A. Bērziņš