Pieteikšanās uz Atklāto matemātikas olimpiādi

Atklātajā matemātikas olimpiādē var piedalīties jebkurš 5.–12.klašu skolēns, kas laicīgi tiek pieteikts dalībai olimpiādē. Ja olimpiādē vēlas piedalīties jaunāki skolēni, viņiem jārisina 5. klases uzdevumi.

Parasti pieteikšanās notiek martā. Visiem dalībniekiem, kuru pareizi noformētus pieteikumus saņemam norādītajos termiņos (kas, tuvojoties olimpiādei, katru gadu tiek precizēti), garantējam iespēju piedalīties olimpiādē. Pārējiem tādu iespēju nenodrošinām.
(Jūsu iesniegto personisko informāciju izmantosim tikai olimpiādes rīkošanas vajadzībām un tā netiks izpausta trešajai personai.)

Olimpiādes norises laiks un noteikumi dalībniekiem

Atklātā matemātikas olimpiāde parasti notiek aprīļa beigās, svētdienā.
Kopš 2014./2015. mācību gada olimpiāde notiek Rīgā, Daugavpilī un Liepājā. Katra skola var izvēlēties sev piemērotāko norises vietu. Informācija par skolēnu izvietojumu pa ēkām dažas dienas pirms olimpiādes pieejama NMS mājaslapā.

Olimpiādes sākums (laiks, kad sākas uzdevumu risināšana) ir plkst. 10.30. Ielaišana risināšanas telpās sākas ap plkst. 10.00. Skolēni, kas ir iegājuši telpā, līdz plkst. 11.30 nedrīkst no tās iziet. Atrodot telpu, jāsagatavo personu apliecinošs dokuments un jāgaida, kad telpas dežurants aicinās dalībniekus pa vienam ieņemt norādītās vietas.

Skolēniem, ierodoties uz olimpiādi, obligāti jābūt līdzi:

  • personu apliecinošam dokumentam ar fotogrāfiju (skolēnu apliecība, pase, ID karte, e-talons);
  • rakstāmpiederumiem (pildspalvas, zīmuļi, dzēšgumija, lineāls, cirkulis). Savs papīrs nav jāņem.

Uzdevumu risināšanas laikā uz galda drīkst atrasties tikai rakstāmpiederumi, dežurantu izdalītais papīrs, uzdevumu lapa un nepieciešamības gadījumā – dzeramais. Nekas cits ne uz, ne zem galda (piemēram, atvērtā somā) atrasties nedrīkst!
Ja uz olimpiādi līdzi paņemti kalkulatori, mobilie telefoni, datori utml., tad tiem jāatrodas slēgtā somā (vai uz dežurantu galda) un tiem jābūt izslēgtiem, tos lietot nedrīkst! Pārkāpumu gadījumā skolēnu nekavējoties un bez brīdinājuma var diskvalificēt.

Risināšanai paredzētais laiks ir 5 astronomiskās stundas, skaitot no brīža, kad visiem telpā sēdošajiem dalībniekiem izdalītas uzdevumu lapas, piemēram, no 10.35 līdz 15.35.
Olimpiādē skolēniem risināšanai tiek piedāvāti 5 uzdevumi, par katru uzdevumu var saņemt 0–10 punktus. Tīrrakstā ir jāraksta ne tikai uzdevuma atbilde, bet arī risinājums, spriedumi, aprēķini, secinājumi utt.
Uzdevumus var risināt jebkurā secībā, bet to numurus mainīt nedrīkst. Turklāt darbā uzdevumu numuriem jābūt labi pamanāmiem – izceltiem vai atdalītiem no pārējā teksta. Uzdevumu tekstus pēc darba nodošanas skolēns var ņemt uz mājām.

Pēc olimpiādes

Dažas dienas pēc olimpiādes tiek publicēti uzdevumi un atrisinājumi.

Visu dalībnieku rezultāti tiks publicēti maija otrajā pusē NMS mājaslapā. Šajā mājaslapā būs arī informācija par olimpiādes laureātu (1.–3. vietas un atzinības ieguvēju) apbalvošanu.
Olimpiādes noslēgums parasti notiek maija pēdējā sestdienā vai svētdienā.