LU A. Liepas Neklātienes matemātikas skola pēc divu gadu pauzes organizē Atklāto matemātikas olimpiādi, bet citā formā kā ierasts valstī esošās epidemioloģiskās situācijas dēļ.

Olimpiāde notiks 29. aprīlī klātienē skolās. Pirms olimpiādes sākuma plkst. 8.30 skolām tiks nosūtīti uzdevumi, skolēni tās risināšanu sāk starp plkst. 10.00 un 10.30 un veic 3,5 stundas kopš uzdevumu saņemšanas. Skolām jānodrošina A3 rūtiņu papīrs risinātājiem. Pēc olimpiādes skolām skolēnu risinājumus (rakstītus uz lapām) būs jānogādā uz A. Liepas Neklātienes matemātikas skolu Jelgavas ielā 3, Rīgā, labošanai. 

Šogad Atklātās olimpiādes tēma ir Invariantu metode. Teorijas materiāls tiks publicēts NMS mājaslapā 5. aprīlī. 

Skolas atbildīgā persona aizpilda vienu pieteikumu par skolas dalību olimpiādē līdz 18. aprīlim

Pieteikumā jānorāda aptuvenais dalībnieku skaits un skolas oficiālais e-pasts, uz kuru tiks nosūtīta papildu informācija un uzdevumi risināšanai pirms olimpiādes. 

Dalīties