Grāmata "Modernās elementārās algebras un ģeometrijas elementi matemātikas skolotājiem" paredzēta skolotājiem un vidusskolēniem, lai gatavotos matemātikas olimpiādēm. Grāmatu skolotājs var izmantot gan fakultatīvajās nodarbībās, gan mācību stundu laikā, piedāvājot skolēniem risināšanai nestandarta uzdevumus algebrā un ģeometrijā. 

Grāmatā iekļautās tēmas:

  • nevienādību pierādīšanas metodes,
  • vienādojumu un vienādojumu sistēmu risināšanas metodes,
  • funkcijas,
  • leņķi un nogriežņi riņķa līnijā,
  • četrstūri un riņķa līnija,
  • ģeometriskie pārveidojumi,
  • ģeometriskās nevienādības.

Katrai tēmai iekļauts teorijas materiāls, uzdevumu piemēri un uzdevumi ar atrisinājumiem patstāvīgajam darbam.

Grāmatu var iegādāties:

  • LU galvenajā ēkā, Raiņa bulvārī 19, infocentrā,
  • LU Akadēmiskā apgāda izdevniecības telpās, Aspazijas bulvārī 5-132,
  • Latvijas lielākajās grāmatnīcās un interneta veikalos.

Dalīties