Sveicot visus skolotājus un skolēnus Zinību dienā, LU A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas darbinieces Guna un Maruta ir izveidojušas grāmatu, kura var palīdzēt mācīt skolēnus vai skolēniem pašiem apgūt matemātikas olimpiāžu tēmas. 

Grāmatu meklē šeit -> Matemātikas olimpiāžu uzdevumu iekļaušana mācību procesā un fakultatīvajās nodarbībās 5.-9. klasei.

Grāmata ir 

  • paredzēta, lai skolotāji varētu iekļaut matemātikas olimpiāžu tēmu pakāpenisku apguvi gan mācību stundu, gan fakultatīvo nodarbību laikā; 
  • galvenokārt izmantojama 5.-9. klašu skolēniem, jo ir atlasīti matemātikas olimpiāžu uzdevumi atbilstoši 5.-9. klases programmas parauga tēmām, bet grāmatu var izmantot arī citās klasēs;
  • papildināta ar teorijas materiāliem, uzdevumiem, norādēm to atrisināšanai un pašiem atrisinājumiem, kas palīdz apgūt uzdevumu atrisinājumu struktūru un dažādas olimpiāžu tēmas. 

Lai grāmatā izdodas atrast idejas mācību procesa pilnveidošanai un skolēnu matemātisko spēju uzlabošanai!

Guna un Maruta

Dalīties