Jauno matemātiķu konkursa (JMK) pirmsākumi meklējami 1991. gadā, kad Preiļu 1. vidusskolas matemātikas skolotājai Mārītei Seilei radās ideja organizēt kādu vietēja mēroga konkursu, līdzīgu Profesora Cipariņa klubam (PCK), bet ar vieglākiem uzdevumiem, kas vairāk piemērots jaunāko klašu skolēniem.

Preiļu 1. vidusskolas organizētā JMK mērķis bija ne tikai celt matemātisko kultūru, bet arī attīstīt skolēnu pašapziņu, šī konkursa uzdevumu komplektā tiek iekļauti 1–2 vienkāršāki uzdevumi, kurus varētu atrisināt katrs skolēns. Skolēnam ir svarīgi, ka viņš spēj atrisināt uzdevumu, tas ceļ viņa pašapziņu un vairo cīņas sparu. Un vēl lielāks stimuls tālākajai darbībai ir skolēna uzvārda publicēšana laureātu sarakstā – tas ir arī liels pagodinājums un prieks bērna vecākiem un skolotājiem.

Pirmie JMK 1. kārtas uzdevumi tika publicēti 1993. gada 7. janvārī. Sākumā šis konkurss notika tikai Preiļu rajonā. 1994./1995. mācību gadā šim konkursam pievienojās arī Krāslavas, Daugavpils, Ludzas un Balvu rajons. Bet 1996./1997. mācību gadā konkurss aptvēra Preiļu, Ludzas, Krāslavas, Daugavpils un Rēzeknes rajonu. Kopš JMK uzdevumi tiek publicēti arī internetā, konkursa risinātāji ir ne tikai no Latgales, bet arī no citiem Latvijas novadiem.

Pirms NMS pilnībā pārņēma JMK organizēšanu par konkursa uzdevumu izplatīšanu rūpējās Rudzātu vidusskolas matemātikas skolotāja Veneranda Spriņģe un NMS līdzstrādniece Dace Bonka. Konkursa uzdevumi, atrisinājumi un laureātu vārdi tika publicēti NMS mājas lapā un Latgales novada laikrakstā „Vietējā” (atsevišķos gados tie tika publicēti arī laikrakstos „Novadnieks”, „Rēzeknes Vēstis” un „Vaduguns”).

Pašreiz par konkursa uzdevumu veidošanu, izplatīšanu un labošanu atbild NMS kolektīvs. Konkursa uzdevumi, atrisinājumi, rezultāti un laureātu vārdi tiek publicēti NMS mājas lapā. 

Konkursa sponsori un atbalstītāji

Izsakām lielu pateicību konkursa galvenajam sponsoram Latviešu nacionālajam fondam Zviedrijā, kura valdes priekšsēdētāja ir Māra Strautmane (pirmajos gados valdes priekšsēdētājs bija Andrejs Eglītis). Viņi ir tie cilvēki, kas ik gadus savāc ziedojumus un piešķir naudu visu balvu iegādei konkursa uzvarētājiem.