Nr. Datums Lekcijas
1. 07.10.2023.

Paspēlēsimies ar poliformām: no skolēna līdz pat doktoranta līmenim.
(prof. Andrejs Cibulis)

Brauciet lēnām pār tiltu, draugi. (FMOF studenti), Uzdevumi 

Pārbaudes darba rezultāti

2. 04.11.2023.

Elementāru nevienādību pierādīšana. (zin.asist. Emīls Kalugins)

Kas tur rakstīts? (FMOF studenti)

Pārbaudes darba rezultāti

3. 16.12.2023.

Ievilkti un apvilkti četrstūri. (zin.asist. Guna Brenda Einberga)

Nost ar kalkulatoru! (FMOF studenti)

4. 17.02.2024.

Tēma vēl tiks precizēta (SPDAL)

 

5. 23.03.2024.

Vai var aprēķināt kvadrātsakni no negatīva skaitļa?
(lekt. Elīna Buliņa)

Tēma vēl tiks precizēta (FMOF studenti)

6. 20.04.2024.

Vai matemātika var būt nestrikta? (doc. Olga Grigorenko)

Tēma vēl tiks precizēta (FMOF studenti)

 

MMU nodarbības plāns:

10.00-10.30 Reģistrācija

10.30-12.00  1. lekcija

12.30-14.00  2. lekcija

14.00-14.40 Pārbaudes darbs