Nr. Datums Lekcijas
1. 07.10.2023.

Paspēlēsimies ar poliformām: no skolēna līdz pat doktoranta līmenim.
(prof. Andrejs Cibulis)

Brauciet lēnām pār tiltu, draugi. (FMOF studenti), Uzdevumi 

Pārbaudes darba rezultāti

2. 04.11.2023.

Elementāru nevienādību pierādīšana. (zin.asist. Emīls Kalugins)

Kas tur rakstīts? (FMOF studenti)

Pārbaudes darba rezultāti

3. 16.12.2023.

Ievilkti un apvilkti četrstūri. (zin.asist. Guna Brenda Einberga)

Nost ar kalkulatoru! (FMOF studenti)

Pārbaudes darba rezultāti

4. 17.02.2024.

Kompleksie skaitļi un darbības ar tiem. (lekt. Elīna Buliņa)

Vai var aprēķināt kvadrātsakni no negatīva skaitļa? (FMOF studenti)

Pārbaudes darba rezultāti

5. 23.03.2024.

Modernā datu zinātne un mākslīgais intelekts (LU Statistisko pētījumu un datu analīzes laboratorija)

Pārbaudes darba rezultāti

6. 20.04.2024.

Vai matemātika var būt nestrikta? (doc. Olga Grigorenko)

Tēma vēl tiks precizēta (FMOF studenti)

Sertifikātu un apliecību saņēmēju saraksts

MMU nodarbības plāns:

10.00-10.30 Reģistrācija

10.30-12.00  1. lekcija

12.30-14.00  2. lekcija

14.00-14.40 Pārbaudes darbs