Profesora Cipariņa klubs
Uzdevumi
Atrisinājumi
un
pārskats
1. kārta
Publicēšanas datums: 06.10.2023.
Risinājumi jāiesūta līdz: 03.11.2023.

docx
pdf
(precizēts 2. uzd. 9. okt.)

Atrisinājumi

Rezultāti:
4.-7. klase
8.-9. klase

2. kārta
Publicēšanas datums: 10.11.2023.
Risinājumi jāiesūta līdz: 08.12.2023.
docx
pdf
 
3. kārta
Publicēšanas datums: 15.12.2023.
Risinājumi jāiesūta līdz: 12.01.2024.
   
4. kārta
Publicēšanas datums: 19.01.2024.
Risinājumi jāiesūta līdz: 16.02.2024.
   
5. kārta
Publicēšanas datums: 23.02.2024.
Risinājumi jāiesūta līdz: 22.03.2024.
   

Kopvērtējums