Šī gada 25. maijā LU Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3, Rīgā, notika A. Liepas NMS rīkoto konkursu un olimpiāžu laureātu apbalvošanas pasākums.

Pasākuma ietvaros tika apbalvoti labāko rezultātu (1.-3. vietas un atzinības) ieguvēji konkursos “Profesora Cipariņa klubs”, “Neklātienes nodarbības vidusskolēniem”, “Latvijas kauss” un Atklātās matemātikas olimpiādes laureāti.

 

Paldies Kalvim Apsītim par finansiālu atbalstu apbalvošanas pasākuma nodrošināšanai!

Paldies olimpiāžu un konkursu uzdevumu autoriem – Kristīnei Akopjanai, Kalvim Apsītim, Marutai Avotiņai, Elīnai Buliņai, Andrejam Cibulim, Gunai Brendai Einbergai, Filipam Jeļisejevam, Emīlam Kaluginam, Mārtiņam Opmanim, Rihardam Opmanim, Kimam Georgam Pavlovam, Alfrēdam Saročinskim, Ilmāram Štolceram, Mārim Valdatam.

Bildes no apbalvošanas pasākuma (pieejamas līdz 30.06.2024.)

Dalīties